Weop är branschledande på hotbilden från
främmande underrättelsetjänster
till hackare och terrorister
KONTAKTA OSS

Våra tjänster

Vi är experter inom följande områden

Informations – och IT-säkerhet

Weop har lång erfarenhet av informations – och IT- säkerhet. Vi erbjuder kompetens inom  informationsvärdering, Risk management, införande av ledningssystem för informationssäkerhet samt Compliance Management. Weop stödjer även sina kunder med arkitektkompetens samt i utvecklingen  av system med höga säkerhetskrav.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

Krisberedskap

Utgångspunkten i Weops tjänsteutbud är att krisberedskap handlar om att aktörer i samhället ska erhålla en förmåga att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser i syfte att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla Sveriges grundläggande värden.

Vi är Weop

Weop bildades våren 2011.

Weop AB hjälper organisationer som har höga säkerhetskrav med IT-ledning och säkerhet.

Med djupa kunskaper om dagens hotbild och de bästa metoderna för att skapa god säkerhet, levererar Weop genomförarkraft inom informationssäkerhet, IT-säkerhet,  säkerhetsskydd och krisberedskap. ”We operate!”

Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot skall Weop ha tung spetskompetens och vara kända för sin genomförarkraft.

Vi är experter på hotbilden

Weop är branschledande på hotbilden från allt från främmande underrättelsetjänster och kriminella till hackare och terrorister.

Senaste nyheterna

Lediga tjänster

Juniorkonsult

Ort: Stockholm

Krisberedskapskonsult

Ort: Stockholm

Informationssäkerhetskonsult

Ort: Stockholm

Säkerhetsskyddskonsult

Ort: Stockholm

Metodkonsult

Ort: Stockholm

IT-säkerhetsarkitekt

Ort: Stockholm

Spontanansökan

Ort: Stockholm