Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och säkerhetsanalyser.

Läs mer

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Läs mer

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

Läs mer

Krisberedskap

Weop har erfarenhet av att genomföra övningar, ta fram krisplaner samt utforma skyddade alternativa ledningsplatser. Vi erbjuder konsulter inom beredskapsplanering och krishantering med erfarenheter från privat och offentlig sektor.

Läs mer

Tekniska produkter

Weop Sensor Systems

Aktuellt

Om Weop

Weop bildades våren 2011.

Weop AB hjälper organisationer som har höga säkerhetskrav med IT-ledning och säkerhet.

Med djupa kunskaper om dagens hotbild och de bästa metoderna för att skapa god säkerhet, levererar Weop genomförarkraft inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och projektledning när IT-system skapas. ”We operate!”

Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot skall Weop ha tung spetskompetens och vara kända för sin genomförarkraft.

Lediga tjänster

Spontanansökan

Ort: Stockholm

Krisberedskapskonsult

Ort: Stockholm

Säkerhetsskyddskonsult

Ort: Stockholm

Informationssäkerhetskonsult

Ort: Stockholm

IT-säkerhetsarkitekt

Ort: Stockholm

Metodkonsult

Ort: Stockholm