Aktuellt

Företaget

Om Weop

Weop bildades våren 2011.

Weop AB hjälper organisationer som har höga säkerhetskrav med IT-ledning och säkerhet.

Med djupa kunskaper om dagens hotbild och de bästa metoderna för att skapa god säkerhet, levererar Weop genomförarkraft inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och projektledning när IT-system skapas. ”We operate!”

Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot skall Weop ha tung spetskompetens och vara kända för sin genomförarkraft.

Intresserade att veta mer om Weop och våra tjänster?

Kontakta någon av våra experter

Lediga tjänster

Spontanansökan

Ort: Stockholm

Krisberedskapskonsult

Ort: Stockholm

Säkerhetsskyddskonsult

Ort: Stockholm

Informationssäkerhetskonsult

Ort: Stockholm

IT-säkerhetsarkitekt

Ort: Stockholm

Metodkonsult

Ort: Stockholm