Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom informationsvärdering, Risk management och riskanalyser, säkerhetsanalys och säkerhetsplanering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop stödjer sina kunder med arkitektkompetens samt projektleder utvecklingen och framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har erfarenhet av att genomföra övningar, ta fram krisplaner samt utforma skyddade alternativa ledningsplatser. Vi erbjuder seniora konsulter inom beredskapsplanering och krishantering med tidigare erfarenheter från Försvarsmakten samt från företag med samhällskritisk verksamhet.

Aktuellt

Tekniska produkter

Om Weop

Weop bildades våren 2011.

Weop AB hjälper organisationer som har höga säkerhetskrav med IT-ledning och säkerhet.

Med djupa kunskaper om dagens hotbild och de bästa metoderna för att skapa god säkerhet, levererar Weop genomförarkraft inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och projektledning när IT-system skapas. ”We operate!”

Bolaget har sitt kontor på Drottninggatan i Stockholm.

Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot skall Weop ha tung spetskompetens och vara kända för sin genomförarkraft.

Lediga tjänster

Stockholm
Upplagt 3 veckor sedan
Stockholm
Upplagt 3 veckor sedan