Struntade i säkerhetsskyddslagen – fick betala 7 miljoner