Cybersäkerhet stod på agendan vid CTF-konferensen Midnight Sun