2020-10-30

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen sätter ned foten om framtidens 5G-nät

I förra veckan beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) vilka leverantörer som ska få vara med och bygga upp Sveriges framtida 5G-nät. Två kinesiska aktörer, Huawei och ZTE, har uteslutits i processen efter samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Beslutet har väckt starka reaktioner, men välkomnas av flera myndigheter och regeringen.

I april gav regeringen PTS i uppdrag att ”kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för de svenska elektroniska kommunikationsnäten, särskilt de kommande 5G-näten”. Detta mot bakgrund av att regeringen och riksdagen bedömer att 5G-nätet är kritisk infrastruktur och således skyddsvärd verksamhet.

Tillsammans med bl.a. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen gjorde PTS en riskanalys som resulterade i att 5G betraktas som säkerhetskänslig verksamhet med stor betydelse för Sveriges säkerhet. PTS beslutade därför att vissa leverantörer måste uteslutas då radioanvändningen inte ska vara beroende av eller kunna styras av främmande makt:

– Vi måste kunna lita på att information i 5G-nätet inte styrs, manipuleras eller missbrukas av utomstående, säger Jan Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Detta kan ses som ett led i att ta höjd för det förändrade och försämrade omvärldsläget som Sverige befinner sig i. De senaste åren har statliga aktörers säkerhetshotande verksamhet i Sverige intensifierats, särskilt genom en teknikutveckling där 5G är ett exempel. Det går därför inte nog att understryka vikten av att ha kontroll över sin egna digitala infrastruktur, vilket även konstateras av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman:

— Säkerheten i radiokommunikation och mobilnät blir allt viktigare. Vi kan helt enkelt inte tillåta säkerhetsfarliga komponenter.

I sammanhanget är Kina, där leverantörerna Huawei och ZTE kommer ifrån, en aktör som ständigt och systematiskt bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Den kinesiska enpartistatens inflytande över landets privata sektor medför även en risk att privatägda företag agerar i överensstämmelse med statliga mål och nationella strategier genom påtryckningar.

– Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Företaget Huawei och den statliga tillverkaren ZTE har protesterat mot vad de kallar ett orättvist beslut på felaktiga grunder. Nu varnar även kinesiska utrikesdepartementet för konsekvenser för svenska företag i Kina. Både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen står dock fast bakom sin analys då ingen av dem vill ”kompromissa med Sveriges säkerhet”, likaså regeringen. Ett ställningstagande i linje med att förstärka skyddet av Sveriges säkerhet.