Slide Vårt integritetsarbete

Säkerhet är viktigt för Weop AB. Detta gäller både skydd av känslig information i våra kunders verksamhet och lika viktigt, personuppgifter om kunder och anställda.

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR är en ny förordning som gäller i alla EU länder och innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag i högre grad måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och våra uppdrag.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi i enlighet med gällande lagstiftning därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra IT-system.
För hantering av våra kunduppgifter har Weop AB ett CRM-system. Det är endast ett fåtal personer i ledningen som har tillgång till denna information. Informationen gallras regelbundet i samband med ledningens genomgång.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Weop AB arbetar idag i huvudsak ute hos kund och i deras egna IT-miljöer. Vi hanterar därför en begränsad mängd kundinformation i våra egna IT-system. I den mån vi använder underleverantörer som på vårt uppdrag hanterar personuppgifter, så finns personuppgiftsbiträdesavtal.
All kundinformation hanteras lokalt på ledningens och/eller respektive ansvarig konsults datorer. Vi lagrar ingen kundinformation i molnet.

Säkerhet

Weop AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.
För kommunikation av känslig information använder vi dessutom krypterad epost samt krypterad sms/telefoni.

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka i sådant fall ett e-postmeddelande till Weop enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att en gång per kalenderår (kostnadsfritt) få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta info@weop.se.