Slide Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom informationsvärdering, Risk management och riskanalyser, säkerhetsanalys och säkerhetsplanering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet samt Compliance Management.

Informationsvärdering

Grunden för att skapa ett tillräckligt bra skydd för informationen i en organisation är en solid informationsvärdering. Weop har lång erfarenhet av informationsvärdering utifrån offentlighets- och sekretesslagen och såväl som utifrån kommersiella perspektiv.

Risk management och riskanalyser

Risk management och riskanalyser ger organisationer överblick över sina risker, säkerställer att man inte tar onödiga risker, samt ger ett strukturerat sätt att fatta övervägda risk managementbeslut.

Säkerhetsanalys och säkerhetsplanering

Säkerhetsanalys är särskild variant av riskanalys där man analyserar och bedömer de säkerhetsmässiga riskerna. Säkerhetsplanering är fortsättningen på säkerhetsanalysen, där besluten om riskreducerande åtgärder dokumenteras och kommande åtgärder planeras och ansvarssätts.

LIS-införande

Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll på informationssäkerheten. Gjort på ett bra sätt skapar LIS ordning och reda samt regelbundet i informationssäkerhetsarbetet i organisationen. Gjort på fel sätt skapar det bara en massa i organisationen och en stor mängd dokument som ingen läser.

Intresserade att veta mer om Weop och våra tjänster?

Kontakta någon av våra experter