Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom informationsvärdering, Risk management och riskanalyser, säkerhetsanalys och säkerhetsplanering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet samt Compliance Management.

Informationsvärdering

Grunden för att skapa ett tillräckligt bra skydd för informationen i en organisation är en solid informationsvärdering. Weop har lång erfarenhet av informationsvärdering utifrån offentlighets- och sekretesslagen och såväl som utifrån kommersiella perspektiv.

Risk management och riskanalyser

Risk management och riskanalyser ger organisationer överblick över sina risker, säkerställer att man inte tar onödiga risker, samt ger ett strukturerat sätt att fatta övervägda risk managementbeslut.

Säkerhetsanalys och säkerhetsplanering

Säkerhetsanalys är särskild variant av riskanalys där man analyserar och bedömer de säkerhetsmässiga riskerna. Säkerhetsplanering är fortsättningen på säkerhetsanalysen, där besluten om riskreducerande åtgärder dokumenteras och kommande åtgärder planeras och ansvarssätts.

LIS-införande

Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll på informationssäkerheten. Gjort på ett bra sätt skapar LIS ordning och reda samt regelbundet i informationssäkerhetsarbetet i organisationen. Gjort på fel sätt skapar det bara en massa i organisationen och en stor mängd dokument som ingen läser.

KONTAKT

+46 72 727 79 54
info@weop.se

Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och Risk Management, säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, ledningssystemsinförande samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.