Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom informationsvärdering, Risk management och riskanalyser, säkerhetsanalys och säkerhetsplanering, införande av ledningssystem för informationssäkerhet samt Compliance Management.

Informationsvärdering

Grunden för att skapa ett tillräckligt bra skydd för informationen i en organisation är en solid informationsvärdering. Weop har lång erfarenhet av informationsvärdering utifrån offentlighets- och sekretesslagen och såväl som utifrån kommersiella perspektiv.

Risk management och riskanalyser

Risk management och riskanalyser ger organisationer överblick över sina risker, säkerställer att man inte tar onödiga risker, samt ger ett strukturerat sätt att fatta övervägda risk managementbeslut.

Säkerhetsanalys och säkerhetsplanering

Säkerhetsanalys är särskild variant av riskanalys där man analyserar och bedömer de säkerhetsmässiga riskerna. Säkerhetsplanering är fortsättningen på säkerhetsanalysen, där besluten om riskreducerande åtgärder dokumenteras och kommande åtgärder planeras och ansvarssätts.

LIS-införande

Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll på informationssäkerheten. Gjort på ett bra sätt skapar LIS ordning och reda samt regelbundet i informationssäkerhetsarbetet i organisationen. Gjort på fel sätt skapar det bara en massa i organisationen och en stor mängd dokument som ingen läser.

Compliance Management

Att hålla koll på att organisationen uppfyller alla krav såsom LIS, BITS, MSB föreskrifter, Säkerhetsskyddslagstiftningen etc, är ett digert jobb för säkerhetschefen, informationssäkerhetschefen och controllers. Till detta kommer alla övriga krav såsom Sarbanes-Oxley, FISKEN för statliga myndigheter mfl.
Weop kan hjälpa till med metoder och IT-lösningar som gör det enkelt för organisationen att administrera sin Compliance Management.

Security Awareness

Vi designar och genomför lösningar för ökat säkerhetsmedvetande i organisationer. En av våra favoritlösningar är så kallad nano-learning. Där man arbetar med små korta budskap som med hjälpt av ett system går ut till alla i organisationen regelbundet.

KONTAKT

+46 72 727 79 54
info@weop.se