Integritet inom Weop AB

Säkerhet är viktigt för Weop AB. Detta gäller både skydd av känslig information i våra kunder verksamhet och lika viktigt, personuppgifter om kunder och anställda.

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR är en ny förordning som gäller i alla EU länder och innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag i högre grad måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och våra uppdrag.
För mer information om integritetsarbetet inom Weop, läs mer här