Slide IT-säkerhet

Weop stödjer sina kunder med arkitektkompetens samt projektleder utvecklingen och framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Arkitektkompetens

Weop erbjuder arkitektkompetens för att bygga mycket säkra system.

Vi utgår framförallt ifrån Försvarsmaktens krav på säkerhetsfunktioner i IT-system – KSF, men vi kan även NIST- och CIS/CSC-standarderna. Vi ser till att systemen blir säkra, ackrediterade och godkända..

Projektledning

Weop projektleder utvecklingen och framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Intresserade att veta mer om Weop och våra tjänster?

Kontakta någon av våra experter