IT-säkerhet

Weop stödjer sina kunder med arkitektkompetens samt projektleder utvecklingen och framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Arkitektkompetens

Weop erbjuder arkitektkompetens för att bygga mycket säkra system.

Vi utgår framförallt ifrån Försvarsmaktens krav på säkerhetsfunktioner i IT-system – KSF, men vi kan även NIST- och CIS/CSC-standarderna. Vi ser till att systemen blir säkra, ackrediterade och godkända..

Projektledning

Weop projektleder utvecklingen och framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

KONTAKT

+46 72 727 79 54
info@weop.se

Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och Risk Management, säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, ledningssystemsinförande samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.