Krisberedskapskonsult

Stockholm
Upplagt 4 månader sedan

Weop söker en krisberedskapskonsult med en god överblick över det svenska krisberedskapssystemet samt erfarenhet av skydd av samhällskritisk verksamhet.

Arbetet innefattar:
• Kartläggning och behovsanalys
• Framtagande av krisplaner och kontinuitetsplaner
• Utformande av organisation för krishantering
• Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser
• Genomförande av utbildning och övning

Arbetet kräver:
Du har minst tre års erfarenhet av arbete med krisberedskapsfrågor inom offentlig förvaltning eller statliga myndigheter.

Det är bra om du har erfarenhet av säkerhetsskydd, krishantering, civilt försvar, mediahantering samt av utbildning och övning inom krisberedskapsområdet.

Arbetet kräver att du är svensk medborgare och klarar en säkerhetsprövning inklusive en registerkontroll i bland annat Polisens misstanke- och belastningsregister.

Ansök nedan genom att bifoga CV samt personligt brev.

Ansök Online