Krisberedskap

Militär och civil beredskapsplanering har av regeringen prioriteras för myndigheterna och särskilt för bevakningsansvariga myndigheter. De bevakningsansvariga myndigheterna har sedan 2015 en tydlig uppgift att genomföra en planering som syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer, inför och vid höjd beredskap.

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser. Detta kombinerat med en lång erfarenhet av säkerhetsskydd och informationssäkerhet, gör att vi kan leverera helhetslösningar till myndigheter och företag med höga säkerhetskrav.

KONTAKT

+46 72 727 79 54
info@weop.se