Krisberedskap

Militär och civil beredskapsplanering har av regeringen prioriteras för myndigheterna och särskilt för bevakningsansvariga myndigheter.
De bevakningsansvariga myndigheterna har sedan två år en tydlig uppgift att genomföra en planering som syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer, inför och vid höjd beredskap.

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat i Försvarsmakten och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering.
Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.

KONTAKT

+46 72 727 79 54
info@weop.se