Informationssäkerhet och IT-ledning Tech & Digitalization - Stockholm Vill du arbeta i Sveriges tyngsta säkerhetsskyddsteam?

Krisberedskapskonsult

Weop söker en krisberedskapskonsult med en god överblick över det svenska krisberedskapssystemet samt erfarenhet av skydd av samhällskritisk verksamhet.

Arbetet innefattar:

• Kartläggning och behovsanalys
• Framtagande av krisplaner och kontinuitetsplaner
• Utformande av organisation för krishantering
• Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser
• Genomförande av utbildning och övning

Bra att veta:

Arbetet kräver att du är svensk medborgare och klarar en säkerhetsprövning inklusive en registerkontroll i bland annat Polisens belastnings- och misstankeregister.

Du är varmt välkommen att kontakta vår VD John Daniels på telefonnummer 072-727 79 54 alt john@weop.se vid frågor.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Omfattning: Tillsvidare

Startdatum: Omgående

  • Stockholm