Tre snabba om samarbetet med Weop
2020-07-13
Karin Göransson är Verksamhetschef hos Svensk Trygghetscertifiering och har varit högst delaktig och drivande vad gäller framtagandet av Weops och Svensk Trygghetscertifierings gemensamma produkt Säkerhet & Trygghet. Karin svarar nedan på tre snabba frågor, där hon beskriver bakgrunden till samarbetet.

När väl samarbetet var igång blev det tydligt att den samlade kompetensen behövs i branschen för att kunna möta kundens olika behov på ett effektivt sätt.

Karin, hur skapades idén att skapa ett samarbete mellan Svensk Trygghetscertifiering och Weop?

Vi har genom ett gemensamt uppdrag förstått att det finns ett behov av våra tjänster var för sig, speciellt i och med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Och när vi sett hur effektivt vi kan arbeta tillsammans och vilka stora områden vi kan täcka kompetensmässigt, så var det nästan omöjligt att inte starta ett samarbete. Det var ett för bra koncept helt enkelt.

I vilket sammanhang stötte du på Weop?

Under våren fick Svensk Trygghetscertifiering ett uppdrag hos en bostadsstiftelse, som ville att vi skulle trygghetsbesiktiga deras fastigheter. De hyr ut bl.a. ut bostäder till anställda inom Försvarsmakten, samt de som utbildar sig på Försvarshögskolan.

När vi startade uppdraget upptäckte vi att det fanns ytterligare behov av att se över vilka krav som ställs på vår uppdragsgivares verksamhet med tanke på den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Och det var då vi kom i kontakt med Weop som blev våra konsulter i det uppdraget, eftersom de bl.a. är specialiserade på informationssäkerhet. Svensk Trygghetscertifiering står för en annan kompetens och då med fokus på trygghet i fysiska miljöer.

Vad har er tidigare, nu vår gemensamma kund uppnått genom vårt samarbete?

Kundens alla fastigheter, ca 800 bostäder, är trygghetsbesiktigade och de har mottagit ett kunskapsunderlag gällande de boendes trygghetsperspektiv. Men man har också fått en grundlig verksamhetsanalys, och uppdragsgivaren har nu en tydlig strategi för hur de ska lägga upp arbetet med informationssäkerhet etc. som också måste motsvara kraven i lagstiftningen.

Det är här Weop och Svensk Trygghetscertifiering är starka tillsammans, vi har en heltäckande produkt som omfattar både Säkerhet och Trygghet.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.