Slide Om Weop

Weop bildades våren 2011. Weop AB är ett företag med rötterna i den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av samhällskritisk infrastruktur, främst inom media, elförsörjning och telekommunikation.

Grundare är John Daniels och Magnus Ek. John Daniels var under många år chef för den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och Magnus Ek var under många år koncernsäkerhetschef för Vattenfall och dessförinnan koncernsäkerhetschef/Risk Manager på Telia.

Weop arbetar i huvudsak för myndigheter och företag som har höga säkerhetskrav. En hel del av uppdragen rör säkerhetsskydd, d.v.s. hantering av hemliga uppgifter, men även skydd av patientdata och känsliga personuppgifter, security awareness, säkerhetsanalyser och hotbedömningar samt informationssäkerhet. Weop hjälper även myndigheter med krisberedskap och beredskapsplanering.

Weop är branschledande på hotbilden från allt från främmande underrättelsetjänster och kriminella till hackare och terrorister. Weop följer och bedömer noggrant hotbilden över tid. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att utforma sitt skydd och utbilda sin personal.

”Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot har vi tung spetskompetens inom våra affärsområden och vi är kända för vår genomförarkraft”