Weop AB – Vi genomför

Weop bildades våren 2011. Weop AB är ett företag med rötterna i den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av samhällskritisk infrastruktur, främst inom media, elförsörjning och telekommunikation.

Grundare är John Daniels och Magnus Ek. John Daniels var under många år chef för den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och Magnus Ek var under många år koncernsäkerhetschef för Vattenfall och dessförinnan koncernsäkerhetschef/Risk Manager på Telia.

Weop arbetar i huvudsak för myndigheter och företag som har höga säkerhetskrav. En hel del av uppdragen rör säkerhetsskydd, d.v.s. hantering av hemliga uppgifter, men även skydd av patientdata och känsliga personuppgifter, security awareness, säkerhetsanalyser och hotbedömningar samt informationssäkerhet. Weop hjälper även myndigheter med krisberedskap och beredskapsplanering.

Weop är branschledande på hotbilden från allt från främmande underrättelsetjänster och kriminella till hackare och terrorister. Weop följer och bedömer noggrant hotbilden över tiden. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att utforma sitt skydd och utbilda sin personal.

”Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen. Däremot har vi tung spetskompetens inom våra affärsområden och vi är kända för vår genomförarkraft”

John DanielsVD Weop AB

Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och Risk Management, säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, ledningssystemsinförande samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.