Jörgen Gustafsson

Konsult

Jörgen Gustafsson har 25 års erfarenhet från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och som säkerhetsskyddschef vid Fortifikationsverket.
Jörgen har verkat både på stabs- och genomförandenivå och har därmed skaffat sig en bred erfarenhet av alla discipliner inom säkerhetsskyddsområdet såsom säkerhetsprövning, säkerhetsplanering, utbildning, IT-säkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet/tillträdesskydd, säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsavtal (SUA), kontrollverksamhet.

Jörgen har ett omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhetsskyddstjänst vid ett flertal myndigheter.
Jörgens främsta expertområden är säkerhetsplanenering (säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplaner, regelverk), informationssäkerhet och utbildning inom säkerhetsskyddsområdet.