Annica Carlsson

Konsult

Annica Carlsson har en bakgrund från försvarsindustrin. Där har Annica en bred verksamhets kompetens efter att ha arbetat i olika roller inom produktion, eftermarknad, HR och säkerhet. Hon har erfarenhet och kompetens av verksamhetsutveckling både ur strategisk och operativ nivå med t.ex. processer och IT-systemstöd. Annica har erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattning under många år inom HR – och säkerhetsområdet.

Annica har tidigare varit Säkerhetschef för BAE Systems Bofors AB. Kärnområdena är verksamhetsanalys och informationssäkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsprövning av personal samt krisledning och kontinuitetsarbete.