Anders Kylesten

Konsult

Anders Kylesten har varit verksam inom IT och säkerhet sedan 1989. Han var Rikspolisstyrelsens förste IT-säkerhetschef och tjänstgjorde i nära 10 år som säkerhetschef vid Skatteverket. Anders har även varit projektledare för utvecklingen av Polisens misstanke- och belastningsregister, säkerhetschef vid Uppsala kommun samt sakkunnig inom integritetsskydd och IT vid Datainspektionen. Anders har även varit lärare vid Uppsala universitet i IT och artificiell intelligens. Han har varit ordförande för SIG-Security och Svenska föreningen för IT och juridik.

Anders, som har högskoleexamen från systemvetenskaplig linje, har en bred erfarenhet inom säkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering, kontinuitetsplanering, Risk Management, Incident Management, och internutredningar. Anders har också lång erfarenhet av ledarskap och ledningsgruppsarbete.