Anders Månsson

Konsult

Anders Månsson har varit anställd i Försvarsmakten i 42 år och har under den tiden hunnit med att ha flera olika befattningar vilket har givit honom en mycket bred erfarenhet. Anders har sedan mitten av 2000-talet arbetat med utbildning av säkerhetschefer och it-säkerhetschefer samt utveckling av säkerhetstjänsten i Försvarsmakten. Han har dessutom erfarenhet som säkerhetschef, såväl nationellt som internationellt.

Anders har ett brett kontaktnät, en god pedagogisk förmåga och är lyhörd för uppdragsgivarens krav och behov.

Hans främsta arbetsområden är informationssäkerhet, säkerhetsprövning och säkerhetsplanering.

Anders är auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten.