Anna Norman

Konsult

Anna Norman har god erfarenhet från risk- och krishantering. De senaste åren har Anna projektlett och genomfört flertalet tjänster såsom krisseminarium, krisplaner och krisövningar inom både offentlig och privat sektor. Anna har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhetspolitik från Försvarshögskolan. Utöver det har Anna även varit aktiv som hemvärnssoldat och förtroendevald i Försvarsmakten.

Anna är verksam inom områdena risk- och krishantering, krisberedskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.