Axel Stjärnkvist

Konsult

Axel Stjärnkvist har erfarenhet från risk- och krishantering, och deltagit vid krisseminarium och övningar. Axel har god erfarenhet av omvärldsbevakning och hotbildsanalys som forskningsassistent på institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Axel har en kandidatexamen i statsvetenskap med inrikting krishantering och säkerhetspolitik från Försvarshögskolan. Där har fördjupning skett i internationell och humanitär rätt, med fokus på cyberfrågor och nya teknologier. Han har även en en kandidatexamen i humaniora, idéhistoria och språk från Uppsala universitet.

Axel är verksam inom området informationssäkerhet.