Erik Östholm

Konsult

Erik Östholm har lång erfarenhet av projekt och verksamheter där olika former av informationsteknologi utvecklas, integreras och tas i bruk på ett säkert sätt. Det kan röra sig om förändringar i infrastruktur, arkitektur eller säkerhet där han ger råd och finns med i projektens alla faser.

De senaste åren har Erik arbetat med IT-arkitektur som möter KSF 3.1 i alla skeden från kravfångst via arkitekturförslag, ITSS, ackreditering till driftsättning.

Erik har under sina dryga 30 år som ingenjör verkat inom försvarssektorn, som IT-konsult, inom tillverkningsindustri, finans och retail.