Göran Carlsson

Konsult

Göran Carlsson har varit officer (Övlt) och har de senaste åren bl a varit sektionschef för krigsförbandssektionen samt mobiliseringssektionen vid Högkvarteret. Göran har där haft ansvar för organisering och behovssättning av krigsförband, uppföljning av målsättningar samt varit ansvarig för återinförande av mobiliseringsförmågan inom Försvarsmakten.

De senaste 1,5 åren har Göran tjänstgjort som logistikofficer med särskilt uppdrag att minska Försvarsmaktens reparationsskuld i syfte att tillföra krigsförbanden erforderlig materiel. Göran har även arbetat fyra år på FMV:s dåvarande systemledning med ansvar för marina ledningssystem och uppföljning av Sveriges Partnerskapsmål gentemot NATO.