Göran Norman

Konsult

Göran Norman har 25 års erfarenhet från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och har de senaste 20 åren haft befattning som säkerhetsskyddschef vid ett av Försvarsmaktens större förband. Under dessa år har han upparbetat ett omfattande nätverk med personer som tjänstgör i säkerhetsrelaterade funktioner. Han har även tjänstgjort som säkerhetschef vid Försvarsmaktens missioner utomlands.

Göran har verkat både på stabs- och genomförandenivå och har därmed skaffat sig en bred erfarenhet av huvuddelen av disciplinerna inom säkerhetsskyddsområdet såsom säkerhetsplanering, säkerhetsprövning, utbildning, fysisk säkerhet/tillträdesskydd samt kontrollverksamhet.

Göran är auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten.