John Daniels

VD

John Daniels har varit yrkesverksam inom IT- och säkerhetsbranschen i över 20 år.
John har bred kompetens från att under många år arbetat i ledande befattningar med strategisk styrning av IT, risk management, IT- och informationssäkerhet. Han har även bred kompetens från arbete med strategisk styrning av organisationer och företag företrädesvis med inriktning på IT och säkerhet.

Bland de organisationer och företag som John har arbetat i finns WM-data, Spray och Ericsson. John har tidigare också varit chef för den svenska militära säkerhetstjänsten i sex år, innan dess var han chef för IT-säkerhetsavdelningen i Försvarsmakten i närmare tre års tid.