Jörgen Sahlin

Konsult

Jörgen Sahlin har bred kompetens från att under många år arbetat som säkerhetschef och IT-säkerhetschef. Sahlin har även bred kompetens från utbildning av säkerhetschefer och IT-säkerhetschefer. Sahlin har arbetat i Försvarsmakten och har sedan sin tid på Försvarsmaktens Underrättelse och Säkerhetscentrum ett mycket omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhet och IT-säkerhet i främst myndigheter och företag.

Sahlins expertområden är säkerhetsskydd, hot-, risk- och sårbarhetsanalyser samt informationssäkerhet och Säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsavtal (SUA). Säkerhetsprövning inför anställning samt personsäkerhet.