Josefin Ringertz

Vice VD

Josefin Ringertz har närmast arbetat som Försäljnings- och anbudschef på utbildningsföretaget Hermods. Dessförinnan har Josefin varit verksam som bl.a. Bid manager och Marknadsstrateg inom branscherna utbildning, rekrytering & bemanning samt it & telecom.

Josefin har de senaste 9 åren arbetat mot den offentliga marknaden med fokus på upphandlingsprocesser. Dessförinnan har Josefin under 10 år varit verksam i olika försäljningsroller i det privata näringslivet och då med nationellt likväl som internationellt ansvar.