Kent Andersson

Konsult

Kent Andersson har under de senaste åren varit säkerhetschef samt tillika sektionschef vid Försvarsmaktens Högkvarter. Han har tidigare arbetat vid MUST Säkerhetskontor och den militära Regionala staben i Västra Sverige. Kent är även utbildad vid Lärarhögskolan och bl.a. ansvarat för Risk Management utbildningen vid en yrkeshögskoleutbildning i Stockholm under ett antal år.

Kent har en välutvecklad pedagogisk förmåga samt en bred kunskap och lång erfarenhet i säkerhetsarbete på såväl lokal, regional som central nivå inom Försvarsmakten. Kents expertområden ligger främst inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet samt hot-, risk- och sårbarhetsanalyser.