Kim Bodén

Konsult

Kim Bodén har sin grund från flertalet års tjänstgöring i Försvarsmakten som militärpolis och utredare på militärpolisens utredningsgrupp. Kim ansvarade för att genomföra brottsutredningar, deltog i utvecklingen av utredningsarbetet och var stöd i utbildningen av nya militärpoliser. De senaste åren har Kim kombinerat arbetet som utredare med att läsa kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan. Där har utbildningen utgått från aktuell forskning och genomförande av analyser avseende olika kris-, risk- och säkerhetsfrågor.

Kim är verksam inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet, risk-, hot- och sårbarhetsanalyser samt krishantering.