Lars-Göran Larsson

Konsult

Lars-Göran Larsson är utbildad officer i Försvarsmakten och har arbetat som chef och stabsmedlem inom Försvarsmakten på olika nivåer. De senaste dryga 20 åren har han specialiserat sig inom underrättelse och säkerhetstjänst. Lars-Görans specialkompetenser är Risk och säkerhet i alla dess aspekter samt Projekt inom teknisk bevakning.

I rollen som säkerhetsansvarig har Lars-Göran deltagit vid många byggprojekt inom Försvarsmakten i norra delen av landet. En stor del av arbetet har även inneburit att utbilda medarbetare i säkerhetstjänst.

Lars-Göran har även varit It-säkerhetschef /säkerhetschef vid utlandsmissioner.