Magnus EK

Vice VD

Magnus Ek har varit verksam inom risk och säkerhet på ledande befattningar sedan närmare 30 år. De senaste 10 åren som Koncernsäkerhetschef för Vattenfall och före det 10 år som Koncern Risk Manager och Säkerhetschef för TeliaSonera/Telia.

Magnus har en bred erfarenhet inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering, kontinuitetsplanering, Risk Management, Fraud Management, Incident Management samt kring olika säkerhetsrelaterade frågor. Magnus har också lång erfarenhet av projektledning.