Mikael Keisu

Konsult

Mikael Keisu har 27 års erfarenhet från den militära säkerhetstjänsten, på både regional och central nivå.

Under sin tid vid regional stab var Mikael ansvarig för säkerhetsskyddsområdet, för att efter flytten till central stab (MUST) bli ansvarig för den fysiska säkerheten inom Försvarsmakten. Mikael har under denna tid skaffat sig ett omfattande nätverk både inom Försvarsmakten och vid andra myndigheter.

Mikael har bred erfarenhet av många discipliner inom säkerhetsskyddsområdet med speciell inriktning och fokus mot fysisk säkerhet. Mikael har en uppskattad förmåga att hjälpa förband och myndigheter med att hitta ett väl avvägt och kostnadseffektivt säkerhetsskydd.

Mikael har under de senaste åren arbetat med utbildning inom säkerhetsskyddsområdet, både som lärare och under de tre senaste åren som ansvarig för denna utbildning i Försvarsmakten.

Mikael är auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten samt diplomerad säkerhetschef från Företagsuniversitetet.