Peter Sandberg

Konsult

Peter Sandberg har bred kompetens från att under cirka 20 års tid arbetat som handläggare vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och som funktionsföreträdare i militär säkerhetstjänst samt projektledare vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC).

Peter har sedan sin tid vid den militära säkerhetstjänsten och FMUndSäkC ett mycket omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhetstjänst. Peter har en bred kompetens från utbildning av säkerhets- och IT-säkerhetschefer. Peter har även tidigare erfarenhet som konsult i säkerhetsbranschen