Sören Berggren

Konsult

Sören Berggren har en mångårig erfarenhet ifrån Säkerhetsbranschen. De senaste 12 åren arbetade Berggren som Säkerhetschef inom försvarsindustrin hos BAE Systems Hägglunds som bl.a. tillverkar stridsfordonet CV90 och bandvagnar. Rollerna där har varit Säkerhetsskyddschef med fokus på säkerhetsskyddsrevisioner och säkerhetsskyddad upphandling i samverkan med FMV och Säkerhetsprövning av personal. Signalskyddschef med ansvar för företagets signalskyddsorganisation, materiel och utrustning samt utbildning av signalskyddet internt. Business Continuity Manager med uppgift att planera och sammanställa företagets kontinuitetsplanering samt utbilda och leda Krisledningsgruppen.

Tidigare anställningar har varit SOS-Alarm där uppdraget har varit kundrelaterade kontakter mot större företag och myndigheter. Berggren har också arbetat 25 år inom kommunal räddningstjänst bl.a. som Räddningsledare under många år. Här ingick även ansvar för den kommunala alarmeringscentralen.

Förutom anställningarna så har Berggren varit aktiv inom Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) som arbetsgruppsordförande för NSD Norr och i det uppdraget också varit regionens representant centralt inom NSD. Detta har medfört ett stort och värdefullt nätverk inom olika säkerhetsbranscher och myndigheter.
Berggren expertområden är Säkerhetsskydd, Säkerhetsprövningar av personal, Krisledning och Kontinuitetsplanering.