Thomas Andersson

Konsult

Thomas Andersson har bred kompetens efter att under ett stort antal år tjänstgjort på olika säkerhetsbefattningar såväl nationellt som internationellt. Thomas har ett brett kontaktnät framförallt med befattningshavare som verkar inom området säkerhet och IT-säkerhet vid Försvarsmakten.

Thomas huvudsakliga expertområden är säkerhetsplanering (verksamhetsanalyser, säkerhetsanalyser, säkerhetsplaner, regelverk), analyser planer och instruktioner för IT-säkerhet och utbildning.

När det gäller utbildning försöker Thomas hela tiden finna nya sätt för att sprida kunskap inom säkerhetsskyddsområdet. Han anser det är viktigt att försöka anpassa utbildningen så långt det går för att medarbetarna ska känna att det berör deras verksamhet.