Psykoterapicentret Vastaamo gick i konkurs efter flera dataintrång och utpressningsförsök