Nu börjar Säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhetsskydd gälla