Slide Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

Säkerhetsskyddsanalyser

Vi har omfattande erfarenhet av både MUST och Säpos metoder. En säkerhetsskyddsanalys omfattar identifiering och konsekvensvärdering av skyddsvärda tillgångar, hotbedömning, bedömning av nuvarande skyddsåtgärder, riskanalys och slutligen framtagande av åtgärdsförslag.

Framtagande av regelverk

Weop hjälper myndigheter och företag att ta fram eller uppdatera det interna regelverket avseende säkerhetsskydd.

Säkerhetsprövning

Vi stödjer med metoder för säkerhetsprövning, samt genomförande, exempelvis säkerhetsprövningsintervjuer och referenstagningar.

Informationssäkerhet

Weop arbetar med alla aspekter av informationssäkerhet inom säkerhetsskyddet.

IT-säkerhet

Weop leder arbetet med att ta fram IT-system för hantering av försvarssekretess. Vi har lett ett antal projekt där främst Försvarsmaktens krav på säkerhetsfunktioner i IT-system-KSF har använts.

SUA

Weop hjälper företag att få ordning på sitt säkerhetsskydd så att de kan teckna ett SUA1-avtal med myndigheter.

Weop stöttar också myndigheter vad gäller metoder runt SUA-verksamhet.

Intresserade att veta mer om Weop och våra tjänster?

Kontakta någon av våra experter