Tekniska produkter

Weop AB dotterbolag Weop Sensor Systems har utvecklat ett system som med hög tillförlitlighet detekterar interaktiva manuellt styrda dator- och nätverksintrång. Detta system benämns The Advanced Persistent Threat Sensor (APTS). APT-Sensorns syfte är att kunna upptäcka de mest avancerade dator- och nätverksintrången från världens ledande underrättelse- och signalspaningstjänster.

APT-sensorn inspekterar den in- och utgående trafiken från ett nätverk eller nätverkssegment. Sensorn letar efter ett antal olika karakteristika i nätverkstrafiken som tyder på att någon sitter utanför nätverket och styr en trojan, reversed shell eller liknande attackprogramvara.

Kärnan i sensorn är en avancerad protokollanalysator. Ett antal moduler analyserar olika aspekter av nätverkstrafiken och en analysmotor som sammanväger resultaten från de olika modulerna och sköter larmhanteringen.

Vad gör sensorn?

  • Upptäcker manuellt styrda trojanattacker

  • Bygger på en egenutvecklad avancerad nätverksprotokollsanalysator

  • Hittar dold command and control trafik

  • Integreras i din SIEM- eller SOC-lösning

Weop Sensor Systems

Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och Risk Management, säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, ledningssystemsinförande samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.