Weop AB dotterbolag Weop Sensor Systems har utvecklat ett system som med hög tillförlitlighet detekterar interaktiva manuellt styrda dator- och nätverksintrång. Detta system benämns The Advanced Persistent Threat Sensor (APTS). APT-Sensorns syfte är att kunna upptäcka de mest avancerade dator- och nätverksintrången från världens ledande underrättelse- och signalspaningstjänster.

APT-sensorn inspekterar den in- och utgående trafiken från ett nätverk eller nätverkssegment. Sensorn letar efter ett antal olika karakteristika i nätverkstrafiken som tyder på att någon sitter utanför nätverket och styr en trojan, reversed shell eller liknande attackprogramvara.

Kärnan i sensorn är en avancerad protokollanalysator. Ett antal moduler analyserar olika aspekter av nätverkstrafiken och en analysmotor som sammanväger resultaten från de olika modulerna och sköter larmhanteringen.

Vad gör sensorn?

  • Upptäcker manuellt styrda trojanattacker

  • Bygger på en egenutvecklad avancerad nätverksprotokollsanalysator

  • Hittar dold command and control trafik

  • Integreras i din SIEM- eller SOC-lösning