Våra tjänster

Vi är experter inom följande områden

Säkerhetsskyddade och NIS-reglerade IT-system

God IT-säkerhet är en förutsättning för att skydda informationsmängder och verksamheter av betydelse från skadlig inverkan. Oavsett vilka krav er verksamhet omfattas av, eller som hotbilden ställer, kan Weop hjälpa er att möta dessa och göra era system tillräckligt säkra. Weop är experter på att bygga säkra IT-system utifrån bl.a. Försvarsmaktens krav på IT-säkerhetsförmågor hos IT-system (KSF 3.1), NIS-direktivet och CIS/CSC-standarderna.

 

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet är en förutsättning för att skydda säkerhetskänslig verksamhet samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot spioneri, sabotage och terroristbrott. Weop har tung spetskompetens inom säkerhetsskyddets alla delar innefattande planering och styrning av säkerhetsskyddsarbetet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet samt säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att aktörer i samhället ska erhålla en förmåga att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser. Weop hjälper sina kunder att bygga upp en väl fungerande krisberedskap genom bland annat utbildning, krisövning, framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser samt kris – och kontinuitetsplaner. Detta  i syfte att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser.