Slide Våra kunder

Weop:s kunder är företag och myndigheter med höga säkerhetskrav. En hel del av uppdragen rör säkerhetsskydd, d.v.s. hantering av hemliga uppgifter, men även skydd av patientdata och känsliga personuppgifter, security awareness, säkerhetsanalyser och hotbedömningar samt informationssäkerhet. Weop hjälper även myndigheter med krisberedskap och beredskapsplanering.

Weop är branschledande på hotbilden från allt från främmande underrättelsetjänster och kriminella till hackare och terrorister. Weop följer och bedömer noggrant hotbilden över tiden. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att utforma sitt skydd och utbilda sin personal.

Några av våra genomförda uppdrag:

Säkerhetsanalyser för hela verksamheten på flera försvarsmyndigheter och flera andra myndigheter. Weop har även genomfört säkerhetsanalyser för ledande mediaföretag, statliga företag, industriföretag och ett stort programvaruföretag.

Hotbedömningar för några av Sveriges största företag.

Framtagande av LIS (ISO 27000) för flera myndigheter och företag.

Ledde beredskapsplanering för försvarsmyndighet.

Stöd med avancerad säkerhetsskyddskompetens i stora projekt runt säkerhetsprövning, tillträdesbegränsningar och informations- och IT-säkerhet.

Ansvarat för att utforma säkerhetsskyddet runt alternativa skyddade ledningsplatser.

Ledde utredning avseende misstänkt övervakning, dataintrång och avlyssning mot stort industriföretag.