Några av våra tidigare projekt

Weop:s kunder är företag och myndigheter med höga säkerhetskrav.

Exempel på genomförda uppdrag

  • Säkerhetsanalyser för hela verksamheten på flera försvarsmyndigheter och flera andra myndigheter.
  • Ansvarat för säkerhetsteamet i flera projekt för att bygga mycket säkra system upp till HEMLIG/ TOP SECRET-nivå.
  • Säkerhetsanalyser för ledande mediaföretag, statliga företag, industriföretag och ett stort programvaruföretag.
  • Hotbedömningar för några av Sveriges största företag.
  • Framtagande av LIS (ISO 27000) för flera myndigheter och företag.
  • Ledde beredskapsplanering för försvarsmyndighet.
  • Stöd med avancerad säkerhetsskyddskompetens i stora projekt runt säkerhetsprövning, tillträdesbegränsningar och informations- och IT-säkerhet.
  • Ansvarat för att utforma säkerhetsskyddet runt alternativa skyddade ledningsplatser.
  • Ledde utredning avseende misstänkt övervakning, dataintrång och avlyssning mot stort industriföretag.