Weops kunder

Weop:s kunder är företag och myndigheter med höga säkerhetskrav. En hel del av uppdragen rör säkerhetsskydd, d.v.s. hantering av hemliga uppgifter, men även skydd av patientdata och känsliga personuppgifter, security awareness, säkerhetsanalyser och hotbedömningar samt informationssäkerhet. Weop hjälper även myndigheter med krisberedskap och beredskapsplanering.

Weop är branschledande på hotbilden från allt från främmande underrättelsetjänster och kriminella till hackare och terrorister. Weop följer och bedömer noggrant hotbilden över tiden. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att utforma sitt skydd och utbilda sin personal.

Några av våra genomförda uppdrag:

Genomförande av säkerhetsanalyser

Säkerhetsanalyser för hela verksamheten på flera försvarsmyndigheter och flera andra myndigheter. Weop har även genomfört säkerhetsanalyser för ledande mediaföretag, statliga företag, industriföretag och ett stort programvaruföretag.

Hotbedömningar

Hotbedömningar för några av Sveriges största företag.

LIS projekt

Framtagande av LIS (ISO 27000) för flera myndigheter och företag.

Beredskapsplanering

Ledde beredskapsplanering för försvarsmyndighet.

Stöd med avancerad säkerhetsskyddskompetens

Stöd med avancerad säkerhetsskyddskompetens i stora projekt runt säkerhetsprövning, tillträdesbegränsningar och informations- och IT-säkerhet.

Säkerhetsskydd runt alternativa skyddade ledningsplatser

Ansvarat för att utforma säkerhetsskyddet runt alternativa skyddade ledningsplatser.

Avancerade utredningar

Ledde utredning avseende misstänkt övervakning, dataintrång och avlyssning mot stort industriföretag.

Informationssäkerhet

Weop har lång erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Vi erbjuder kompetens inom säkerhetsskydd, informationsvärdering, riskanalyser och Risk Management, säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering, ledningssystemsinförande samt Compliance Management.

Säkerhetsskydd

Inom säkerhetsskydd har Weop tung kompetens, från säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning, informationssäkerhet, till SUA och tillträdesbegränsningar hela vägen upp till serverhallar och krigsstabsplatser.

IT-säkerhet

Weop hjälper sina kunder med IT-säkerhetsanalyser samt projektleder utvecklingen eller framtagandet av system med höga säkerhetskrav.

Krisberedskap

Weop har mycket seniora konsulter som tidigare har arbetat inom Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner och inom företag med samhällskritisk verksamhet med beredskapsplanering och krishantering. Vi har även erfarenhet av att genomföra övningar, utforma krisplaner samt även att utforma skyddade alternativa ledningsplatser.