Weop i media

Weops Magnus Ek skriver krönika i Aktuell Säkerhet ”Krävs det en ”cybertsunami” för regeringen att vakna?”

Magnus Ek, Vice VD Weop