Våra kunder

Weop:s kunder är företag och myndigheter med höga säkerhetskrav.

Exempel på genomförda uppdrag

Säkerhetsanalyser för hela verksamheten på flera försvarsmyndigheter och flera andra myndigheter.

Ansvarat för säkerhetsteamet i flera projekt för att bygga mycket säkra system upp till HEMLIG/ TOP SECRET-nivå.

Säkerhetsanalyser för ledande mediaföretag, statliga företag, industriföretag och ett stort programvaruföretag.

Hotbedömningar för några av Sveriges största företag.

Framtagande av LIS (ISO 27000) för flera myndigheter och företag.

Ledde beredskapsplanering för försvarsmyndighet.

Stöd med avancerad säkerhetsskyddskompetens i stora projekt runt säkerhetsprövning, tillträdesbegränsningar och informations- och IT-säkerhet.

Ansvarat för att utforma säkerhetsskyddet runt alternativa skyddade ledningsplatser.

Ledde utredning avseende misstänkt övervakning, dataintrång och avlyssning mot stort industriföretag.